The Light

Always go for light

Říkám to na svých workshopech a při různých příležitostech i jinde: vždy se mi vyplatilo jít za světlem. Horší místo s lepším světlem má u mě vždy přednost než lepší místo s horším světlem.

Always go to the location with better light. Worse place with better light is preferred to better place with worse light. Photography itself is capturing light, so this makes sense - better light allows you to create better photograph.